lotne Związki Organiczne LZO

pon., 2009-06-01 13:47 — Bartłomiej Opaj...

Lotne związki organiczne występują w wielu produktach używanych jako rozpuszczalniki w farbach, rozcieńczalnikach i środkach czyszczących stosowanych przed i po malowaniu.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
do pobrania na stronie www.mos.gov.pl lub na stronie e-lakiernictwo