farba poliuretanowa

pon., 2009-02-02 16:30 — Bartłomiej Opaj...

Produkty poliuretanowe, to głównie wyroby dwuskładnikowe, do których utwardzania używa się alifatycznych bądź aromatycznych izocyjanianów. Farby poliuretanowe jednoskładnikowe utwardzane są wilgocią atmosferyczną. Rozpuszczalnikami stosowanymi do farb poliuretanowych są estry, ketony i aromatyczne węglowodory. Bardzo ważne jest szczelne zamykanie opakowań, i nie pozostawianie ich otwartych. Niewielka ilość wody może powodować wady powłoki. Wyroby poliuretanowe zapewniają wysokiej klasy powłoki wykończeniowe, wyglądem przypominające lustro – wysoki połysk. Znalazły zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność, trwałość i stabilność powłoki.