proporcje mieszania, stosunek mieszania

czw., 2009-03-05 11:21 — Bartłomiej Opaj...

Ilości wyrobu i odpowiedniego utwardzacza niezbędne do uzyskania optymalnych właściwości powłoki, podawane są w proporcjach objętościowych lub wagowych.