Nowe pozycje książkowe w tematyce lakiernictwa

wt., 2009-04-14 14:42 — Bartłomiej Opaj...

"Lakiernictwo samochodowe" - Grażyna Sobierajska, Zbigniew Neumann
SIMP-ZORPOT Ośrodek Rzeczoznawstwa w Szczecinie
Szczecin 2006