farba emulsyjna

pt., 2009-01-30 16:37 — Bartłomiej Opaj...

Farba emulsyjna, farba dyspersyjna, to zawiesina (dyspersja) cząstek stałych (pigmentów i wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów akrylowych, winylowych, kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych.

źródło: http://www.wikipedia.pl, licencja: GNU FDL http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html, autorzy: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Farba_emulsyjna&action=history